Kelime Ve kavramlar

Nebi Tanımı YANLIŞ İşte delili

Yazan : Alper Ercan - Tarih : - Okunma : 500
0

Klasik Nebi Tanımının Kurandan Delillerle Çürütülmesi

Önce klasik tanımı-anlayışı açıklayalım ;

"Nebi ve Resul kavramları müteradif, yani eş anlamlı ifadelerdir. Kur’an’da “nebî” ve “resûl” kelimeleri peygamberler için kullanılmıştır. Ancak klâsik anlayışa göre, ikisi arasında şöyle bir fark olduğu belirtilir: Resul, kendisine kitap ve şeriat gönderilen peygambere denir. Nebi ise, kendisine kitap ve şeriat gönderilmeyip, kendisinden önceki rasulün kitap ve şeriatını insanlara tebliğ eden peygambere denir. O halde her resûl aynı zamanda nebîdir, ama her nebî rasûl değildir."

Nebi : Kendisine kitap ve şeriat gönderilmeyip, kendisinden önceki resulün kitap ve şeriatını insanlara tebliğ eden peygambere denir.

Şimdi ayetlerle bu tanımın nasıl çürütüldüğünü göreceksiniz ; Biz burada orjinal arapça ayeti alarak inceledik, ve mealede orjinal kelimeyi koyduk ;

Ali İmran 81
Ve iz ehazellahu misakan nebiyyine lema ateytukum min kitabiv ve hikmetin summe caekum rasulum musaddikul lima meakum le tu'minunne bihi ve le tensurunneh, kale e akrartum ve ehaztum ala zalikum ısri, kalu akrarna, kale feşhedu ve ene meakum mineş şahidîn.

Hani Allah, Nebilerden: «Ben size Kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir Resul geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz» diye söz almış, «Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi?» dediğinde, «Kabul ettik»
cevabını vermişler, bunun üzerine Allah: O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, buyurmuştu.

Nebilere ne vermiş Allah'ımız kitap ve hikmet

Meryem 30
Kale inni abdullah, ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya.

O dedi ki: haberiniz olsun ben Allahın kuluyum, o bana kitab verdi ve beni bir NEBİ yaptı

Bu ayet de İsa A.S'dan bahsedilmekte ve Nebi olduğu kitap verildiği ifade edilmektedir.

Bakınız aşağıdaki ayetlerde de dolaylı olarak bunun ifade edildiği görülmektedir ;

AHZAB 7
Ve iz ehazna minen nebiyyine misakahum ve minke ve min nuhiv ve ibrahime ve musa ve isebni meryem, ve ehazna minhum misakan ğaliza.

Hani biz NEBİ'lerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.

Bakınız ne diyor Musa A.S'a Nebi diyor , Musa A.S'a Tevrat indirldiğine ve kitap sahibi olduğuna göre Nebiler kitap sahibidir diyebiliriz .

Yine İsa A.S'a incil indirilmiş olmasına rağmen O'nu Nebi olarak ifade ediyor Allah'ımız ....

DEMEK Kİ bu ayetlere göre klasik NEBİ VE RESUL tanımı Kuranı Kerime tersdir ve Kuranın ayetlerini inkar eden bir tanımdır.

Hala bu görüşe destek vermeyiniz Hakk'ı savunmak istiyorsanız.

Şüphesiz en doğrusunu Allah'ımız ve ResulAllah'ımız bilir.

Yorumlar

    Yorum Yaz